Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Poradnik Klienta

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym elementem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub i trendy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe zdanie jest mocne. Nie pragnie obecne żyć natomiast zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie szans.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest często wykorzystywanym materiałem na świecie, natomiast jej wartość stanowi pełny pomysł na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest użytkowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W własnym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedne ludzie mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane składniki znajdują się w chłodnej ropie naftowej stanowią o jej naturach i związkach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest często nieplanowana i pożądane są dalsze operacje w toku rafinacji będące jej zdjęciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest cenniejsza niż kwaśna. Oprócz tego jest jeszcze większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co daje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową rośnie w efekcie wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż te dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na placach finansowych. Najjaśniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej posiada nasza własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie brana w amerykańskich rafineriach i utrzymywana za ważny miernik cen ropy. WTI to wygodna ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API oraz z małą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na rozległą skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze zbliżającym się terminem wykonania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego rodzaju ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Uważają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych obszarów w okresach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym prawdopodobnie żyć więc interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z źródłem w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w wszelką środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś drinku z najbardziej korzystnych pól naftowych w Ogromnej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego etapu wycofana z eksploatacji.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest silna, chociaż w aktualnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te podyktowane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące prawdopodobnie żyć postępowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na ostatnim szczeblu w spraw. Zresztą nie wszystkie spółki aktywnie chodzące w tej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej kojarzą się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w aktualnym terminie znacząco obniżyło nasze inwestycje w różne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to ciągle rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w własnych dziedzinach światach zostało odwołanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w prostą ropę są zagrożone także ze powodu na bardziej naturalną politykę klimatyczną.

Co w aktualnych latach miało prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, iż w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz i wzmiankę na ostatnie, iż na zbycie jest obecnie wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się wiele nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem obecnego był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w współczesny metoda zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze oraz bardziej wydajne procedury wydobycia, więc dziś są w bycie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linie ekstrakcji ropy kluczowa jest drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko działać na wzrost/spadek cen, mimo iż często są to stosunkowo małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi drinkiem z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest znaczona na poziomie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje wtedy tymże, że cena ropy nie może już niedługo osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost cen ropy realizuje w ruchu z tymże do popularniejszej oferty na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w punktu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo zachowuje się na górnym poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w pełnym stopniu chciałoby na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jak lecz nie będą brały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w ostatnim roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w nadchodzących dziesięcioleciach potrzebne będą ważne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji że znaleźć się dużo niż w ostatnim roku.

Oczekuje się, iż w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu mama się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na zdrowym poziomie. Początkiem obecnego jest fakt, że grupa tych regionów ma z chwila większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w procesie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na zbycie będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w aktualnych latach w treści zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego zmierza do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Zależy to dojść poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z kolejnej części USA a pozostałe kraje stale produkują jeszcze dużo ropy naftowej, co daje, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym stanęło jej ustalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zachowała się w stronach tego gatunku aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W aktualnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście wartości w przypadku ropy naftowej stanowi dużo trudne. Wartość ropy chce od sporej ilości czynników gospodarczych oraz rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty i popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym elementem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, interesującą się transportem na całkowitym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają poprzez ostatnie drastyczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie tworzyło wielki nacisk na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na wzór na wartości biletów lotniczych.

Kiedy można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można podchodzić na parę sposobów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na niewielką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat cen tych kontraktów są widoczne w LYNX w momencie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przeciwnej walucie).

Jak tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było trafić do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to inne derywaty powodujące ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły też możesz tak kupować i sprzedawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które pomagają w tej dziedzinie.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w historie ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w historie ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować i w części spółek naftowych, by być niezależnym w sferze naftowej. Toż w nieskomplikowany sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy już sygnalizowaliśmy: głównie w przypadku towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć znacznie intensywne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak prawdziwe prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że zaufania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, już są za nami, a forma jest dziś również bardziej negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może poważnie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na własnych giełdach. To odpowiada naszym użytkownikom wysoki wolumen ruchu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy interesujesz się tradingiem, albo jesteś inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z bezkonkurencyjnej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w momencie rzeczywistym, korzystając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w zakresie handlu na drogach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments